Selecteer een pagina

Privacybeleid (v 2019)

Moncherry conferences & events gaat met uw gegevens om zoals het hoort. Precies zoals wij zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy. We verzamelen wél persoonsgegevens van u, maar zorgen dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. En als we contact met u zoeken, vindt u altijd een makkelijke mogelijkheid om u af te melden. Dat is eigenlijk alles wat u écht moet weten.
We schermen uw gegevens af. Delen die nooit ongevraagd met derden.
Om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen, formuleren we hieronder onze privacyregels.
Als u hier nog vragen over heeft, kunt u ons altijd mailen op secretariaat@moncherry.nl.

Persoonsgegevens bij inschrijving

Als u zich inschrijft voor een bijeenkomst, vragen we u om uw persoonsgegevens. We hoeven niet alles van u te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om uw deelname aan een symposium of event zo goed mogelijk te regelen.
We vragen naar uw voor- en achternaam, uw functie, uw geslacht, uw e-mailadres, uw (werk)adres indien van toepassing, uw bedrijfsnaam en evt. afdeling. Uw geboortedatum vragen we soms ook in verband met de accreditatie aanvraag. Wij kunnen uw gegevens dan makkelijke doorgeven aan de accrediterende instantie om persoonsverwisseling te voorkomen. Uw telefoonnummer voor dringende vragen of als we u op de dag zelf willen bereiken. Verder slaan we vooral de facturatiegegevens van u of uw organisatie op, incl. eventueel PO-, inkoop- of referentienummer.

Na het bijwonen van één van onze bijeenkomsten benaderen we u voor bijeenkomsten waarvan wij denken dat die voor u wellicht interessant zijn. Ook sturen wij u onze nieuwsbrief met tips over vergelijkbare programma’s die mogelijk voor u ook interessant zijn. Als u dat niet wilt, schrijft u zich met één klik uit onderaan de nieuwsbrief en worden uw gegevens verwijderd. Als we u benaderen en u stelt hier geen prijs op, dan kunt u ons dit altijd kenbaar maken door een mail te sturen aan secretariaat@moncherry.nl.
Wilt u uw persoonsgegevens inkijken, uw gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Laat het ons weten per e-mail: secretariaat@moncherry.nl.
Uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. En als we dat al moeten doen wisselen we geen andere gegevens uit dan je volledige naam, functie en waar je werkzaam bent.
Denk bij derden bijvoorbeeld aan het laten drukken van naambadges of certificaten, of deelnemerslijsten voor het registratiesysteem of wanneer u als onze gast overnacht in een hotel.
Vanzelfsprekend zijn er met externe partijen ook afspraken gemaakt over het vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige informatie.

Bewaringstermijn

De bewaartermijn van uw gegevens hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen.
Uw NAW-gegevens bewaren we om u in de toekomst te benaderen voor bijeenkomsten die mogelijk voor u interessant zijn, gebaseerd op uw deelname aan een eerdere bijeenkomst.
Voor de Belastingdienst bewaren we bepaalde factuurgegevens voor wat langere tijd, volgens de wettelijke richtlijnen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt. Stuur een mail naar secretariaat@moncherry.nl met een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging en verwijdering van uw persoonsgegevens.
Als we dat in uw ogen toch niet netjes omgaan met uw gegevens, hopen we dat u ons dat wil laten weten. Mocht u daarna toch vinden dat we niet correct hebben gehandeld, dan kun u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ter beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  1. Onze computers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  2. We werken alleen met leveranciers die hun gegevensbeveiliging goed in orde hebben.
  3. We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
  4. Onze mensen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Wijzigingen, vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt contact met ons opnemen:

Moncherry conferences & events
Kemperbergerweg 786
6816 RX Arnhem
06 – 462 402 99
secretariaat@moncherry.nl

www.moncherry.nl06 – 46 24 02 99IBAN NL77ABNA 0442 7881 69KvK 51959747BTW 169244891B.01